Strukturerat styrelsearbete

Om du som företagare är intresserad av att utveckla ditt företag, skapa mervärde och använda styrelsen till det bollplank och stöd som behövs i din fortsatta verksamhetsutveckling så biträder vi med

  • bevakar att styrelsearbetet följer ägarens intentioner och gällande lagar/förordningar
  • arbetar för en aktiv styrelse där alla samspelar
  • fokuserar på samverkan styrelse och ledning
  • förstår resultat- och balansräkning fullt ut och hur de olika delarna påverkar varandra
  • kan vägleda ledningen genom att översätta vad revisorn kommunicerar

 

Välkommen att kontakta oss för mer information & bokning av tid!