Catharina Jarl

Catharina har hunnit med att arbeta som ekonomichef, konsultchef och godkänd revisor. Sammantaget gör detta att hon har en riktigt bra bakgrund för att snabbt sätta sig in och förstå kundens affär, definiera kundens problem samt föreslå lösningsalternativ. Catharina är dessutom certifierad styrelseledamot och har under många år fått förtroende att ansvara för fåmansdelägares styrelser, i egenskap av dess ordförande. Söker Du en extern styrelsepartner eller behöver Din styrelse få håll på formaliteter, ordning och reda samt ett strukturerat arbetssätt, är hon ett passande alternativ för Ditt fåmansföretag.