Bokslut, årsredovisning och koncernredovisning

När du anlitar oss får du ett bättre grepp om företagets ekonomiska läge. Du får hjälp med att

  • upprätta ett bokslut som sammanfattar årets resultat och ställning
  • upprätta en årsredovisning som blir korrekt och ger en rättvisande bild
  • upprätta en koncernredovisning och koncernårsredovisning vilket kan behövas om ditt företag ingår i en koncern
  • upprätta periodbokslut om det behöver upprättas bokslut flera gånger under räkenskapsåret

När en auktoriserad redovisningskonsult hjälper dig med ditt bokslut eller din årsredovisning kan du få en bokslutsrapport. En bokslutsrapport bekräftar att redovisningskonsulten följer en standard och att redovisningen och den ekonomiska rapporteringen håller hög kvalitet.

 

Välkommen att kontakta oss för mer information & bokning av tid!