Affärsutveckling

Vi erbjuder support av olika slag i samband med affärsutveckling av ditt företag, exempelvis med

  • att vässa affärsplanen
  • att upprätta anbud
  • kalkyler och känslighetsanalyser
  • att kartlägga möjligheter till investeringsstöd
  • ansökan om investeringsstöd, EU-stöd och andra bidrag
  • redovisning och rekvisition av stöd och bidrag
  • projektuppföljning och lönsamhetsanalyser

Välkommen att kontakta oss för mer information & bokning av tid!